miércoles, 3 de febrero de 2016

El treball a l'aula

La música té moltes besants entre d'altres la composició. Això és una petita mostra del treball dels alumnes a dins de l'aula